Πελατολόγιο

 

                  ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ:

1) ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ.

2) ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.

3) ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ.

4) 23η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.

5) ΣΧΟΛΗ ΠΕΖΙΚΟΥ.

6) ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

7) ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK.

8) ΤΡΑΠΕΖΕΣ EUROBANK.

9) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ NESTLE.

10) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ RECKITT BENCKISER.

11) HOTEL PALIRROIA.

12) ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.