Μηχανολογικός εξοπλησμός


Διαθέτουμε σύγχρονο και πλήρη επαγγελματικό εξοπλισμό όπως: μηχανήματα απορρόφησης υψηλής ισχύος, ανυψωτικά συστήματα για πρόσβαση σε δύσκολα εξωτερικά επίπεδα κτιρίων, εργαλεία πάσης φύσεως και ειδικότητας, ενώ συνεχώς ενημερωνόμαστε και εφαρμόζουμε τις καλύτερες μεθόδους τελευταίας τεχνολογίας καθαρισμού.