Υπηρεσίες καθαρισμού

  • ΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ
  • ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΩΡΩΝ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΑΛΟΝΙΩΝ ΜΟΚΕΤΩΝ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
  • ΠΡΟΛΗΨΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ GRAFFITI
  • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ - ΚΤΙΡΙΩΝ