Καθαριμός Τζαμιών Κτιρίων -Καταστημάτων


Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό όλων των γυάλινων επιφανειών του κτιρίου ή της επιχείρησης σας με την συχνότητα που επιθυμείτε και σε οποιοδήποτε ύψος με ασφάλεια.

Διαθέτουμε ειδικό ανυψωτικό καλάθι εργασίας για πρόσβαση σε δύσκολα σημεία.

Μπορούμε να καθαρίσουμε επίσης : Τέντες - Επιγραφές - Προσόψεις κτιρίων με υδροβολή ή αμμοβολή χρησιμοποιώντας πλυστικά μηχανήματα καθαρισμού τελευταίας τεχνολογίας.