οι Πιστοποιήσεις μας.

Διαθέτουμε πιστοποιητικά ISO 9001 για την διασφάλιση της ποιότητας εργασίας και υλικών μας. 

Είμαστε πιστοποιημένοι στο σχήμα επαγγελματιών καθαριστών απολυμαντικών του Pr Cert Hellas ως επικεφαλής επαγγελματιών καθαρισμού βάση της υπ' αριθμών 2910/201/11-2-2040 απόφασης του υπουργείου ανάπτυξης σχετικά με την πιστοποίηση προσωπικού που παρέχουν οι υπηρεσίες του κλάδου μας.