Απορρυπαντικά & Εργαλεία


Τα αναλώσιμα υλικά απορρυπαντικά και εργαλεία που χρησιμοποιούμε είναι επιλεγμένα των ποιο γνωστών εταιριών και εγκεκριμένα από το γενικό χημείο του κράτους δεν καταστρέφουν και είναι φιλικά προς το περιβάλλον.